Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Aktivity

Naučné stezky

Vydejte se po naučných stezkách Luhačovským Zálesí, které Vás zavedou do míst opředených tajemnými bájemi a pověstmi. Seznamte se s literárním duchem regionu, seznamte se s místy, ze kterých na Vás dýchá neopakovatelná vůně historie.

Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Báje a pověsti pod Starým Světlovem

Naučná stezka zahrnuje celkem 16 neobvyklých zastavení napříč katastry 8 obcí. Čekají na vás postupně tři tajemné zříceniny středověkých hradů, spirituální poutní místo Malenisko se zázračným pramenem, studánky s vynikající čerstvou vodou, dvě údolní přehrady umně zapasované do krajiny a zejména nekonečné množství nádherných přírodních panoramat a výhledů.

Leták Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Báje a pověsti pod Starým Světlovem

Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Literárně - historické toulky Slavičínskem

Naučná stezka volně navazuje na předešlou a postupně Vás seznámí s poutavými místy východního cípu Luhačovského Zálesí, zejména kolem města Slavičín. Neminete např. zábavný Pivečkův lesopark či překrásné výhledy na Bílé Karpaty z nejvýše položené obce regionu - Petrůvka.

Leták Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Literárně - historické toulky Slavičínskem

Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Na kole za poznáním a zábavou

Naučná cyklotrasa zahrnuje celkem 10 neobvyklých zastavení, které návštěvníka provázejí po putování napříc katastry zdejších obcí. Čeká na Vás postupně exkurze podél Luhačovického potoka, výstup na hřebenné pásmo při Velkém Ořechově, netřeba zapomenout na průjezd oskerušovým lesem, abyste závěrem podél toku Černého potoka navštívili útulné vesničky Hřivínův Újezd a Kaňovice s dobovou architekturou.

Leták Naučné stezky Luhačovským Zálesím - Na kole za poznáním a zábavou

Naučný chodník Antonína Václavíka

Začíná v centru městyse Pozlovice, u hudebního altánu, kde se nachází první informační tabule a také pamětní deska odkrytá v r. 1991 u příležitosti 100. výročí Václavíkova narození. 5 informačních tabulí, které trasu lemují, Vás zavedou kolem kostela sv. Martina k nemovité kulturní památce Niva a dále do Pražské čtvrti v Luhačovicích, kde je poslední zastavení. Na břehu Luhačovické přehrady, u Koupaliště Duha Pozlovice, najdete zajímavosti z historie tohoto místa a dokumenty o povodních, které byly podnětem k výstavbě významného vodního díla.

Leták Naučný chodník Antonína Václavíka

Naučná stezka Podhradí - Starý Světlov

Stezka začíná na horním konci obce, její první metry vedou kolem vodojemu a pokračují po vyznačené trase, kolem prameniště, kde se nachází první zastavení s informační tabulí, odpočivadlem a malou studánkou, kterou hlídá dřevěná žába. Dále stezka pokračuje chodníčkem s dřevěným zábradlím a spoustou schodů, až po lesní písčitou cestu, zvanou Svážnice. Studánka Sojsinka , kolem které stezka směřuje ke zřícenině hradu Starý Světlov, je již po vstupu na Svážnici označena rozcestníkem. Jeho směrovky naznačují trasy ke zřícenině hradu, k poutnímu místu Maleniska a také zpět na Podhradí, k Sirnému prameni a hospůdce pod Světlovem. Kolem Sojsinky bylo vybudováno posezení s řadou dřevěných prvků, sloužících jak k odpočinku, tak i k dovádění neposedných dětí. Od Sojsinky stezka pokračuje pěšinou a stoupá vzhůru směrem ke zřícenině hradu Starý Světlov. Na horizontu, kde se stezka napojuje na křižovatku lesních cest, je umístěn další rozcestník, který tentokrát navádí turisty k oblíbenému poutnímu místu, kterým je kostel Panny Marie Sněžné v Provodově na Maleniskách, anebo k nejvyššímu bodu okolí Komonci ve výšce 672 m. n. m. Zakončení naučné stezky tvoří odpočivadlo umístěné mezi troskami zříceniny hradu Starý Světlov.

www.obec-podhradi.cz/naucna-stezka-na-podhradi/d-1099

Naučná stezka Po stopách osídlení Slovanů

Naučná cykloturistická trasa představuje na 4 zastaveních historické zajímavosti okolí Slavičína a Nevšové. Po nové cyklotrase se dostanete přes obec Nevšovou do lázeňského města Luhačovice - 15 km. Historicky zaměřená stezka pro cyklisty Vás seznámí s místy, kde jsou zjištěny lokality s archeologickými nálezy a doloženy historické události. Cyklotrasa vede od Pivečkova lesoparku ve Slavičíně přes rozcestí Lochovec, kolem studánky Tatarky do Nevšové a lázeňského města Luhačovice. Odtud se lze po silnici vrátit zpět do Slavičína. Na trase se seznámíte s lesoparkem plným soch s pohádkovými a zvířecími motivy, který je současně upomínkou na Jana Pivečku, významného místního podnikatele - obuvníka, a tradice jeho rodiny. Na Lochovci a nad Nevšovou v trati Nivky jsou staré slovanské mohylníky z období Velké Moravy.

www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/turisticke-informace/vychazky-a-vylety/naucna-cyklostezka-po-stopach-osidleni-slovanu.html

Naučná stezka Slavičín (Slavík 1)

Výuková naučná stezka na 7 zastávkách seznamuje s přírodou stojatých vod a jejich pobřeží, je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 1,5 km. Výuková přírodovědná stezka byla zbudována pro žáky ZŠ Vlára a Gymnázia Slavičín a je přístupná i veřejnosti. Trasa vede kolem rybníka Slavík ležícího asi 100 m od budovy základní školy a slouží zejména k výuce přírodopisu. Je přístupná pěšky i na kole. Na jednotlivých zastávkách naučná stezka seznamuje s typy stojatých vod, vlastnostmi vody, rozdělením biotopů rybníka a představuje rostliny a živočichy břehu, dna, volné hladiny, vodní obratlovce a ekologii vodní nádrže.

Naučná stezka Tatarka

Naučná stezka na zastaveních představuje přírodní zajímavosti Slavičína a jeho okolí. Stezku lze absolvovat pěšky i na kole, její délka je 10 km. Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí se zajímavostmi města Slavičína a území severně od něho. Má 3 společná zastavení s cyklostezkou Po stopách Slovanů. Okruh začíná v Pivečkově lesoparku, plném dřevěných plastik zvířat a pohádkových bytostí, odtud vyjdete trasou značenou „T" severozápadním směrem bukovým lesem až k sirnatému pramenu Tatarka. Zde se trasa stáčí zpět jihovýchodním směrem, prochází obcí Lipová a dále údolím Lipovského potoka do Slavičína k rybníku Slavík. Tady je výuková naučná stezka o vodním prostředí, kterou je možné si také projít. Stezka končí v areálu zámeckého parku. Stezka je schůdná celoročně. V období od jara do podzimu je možné pozorovat řadu rostlin karpatských listnatých lesů i charakteristickou faunu tohoto prostředí. Na loukách kolem Lipovského potoka lze vidět i některé středoevropské druhy orchidejí.

Naučná stezka Okolo Nevšové

Naučná stezka představuje přírodní a historické zajímavosti okolí Nevšové u Slavičína. Je vhodná pro pěší a její délka včetně odboček je 14 km. Přírodovědně - historická naučná stezka Vás seznámí se zajímavostmi a krajinou severozápadně od Slavičína, v okolí obce Nevšová, místní části Slavičína. Stezka je obousměrná, na stezce nejsou zastavení s panely a lze ji absolvovat podle průvodce, kterého si můžete stáhnout z internetových stránek města Slavičína. Trasa začíná ve středu Slavičína na náměstí „ Mezi Šenky", za ním odbočuje směrem na Lukšín, mine továrnu na výrobu bot Prabos a kolem vodní nádrže se dostanete na konec města k Pivečkovu lesoparku. Po silnici zvané „Stará cesta" pokračuje stezka směrem na Nevšovou až na vrchol stoupání, v místě zvaném Lochovec, kde odbočuje vpravo lesní cesta po hřebeni, která vede kolem zaniklého Holíkova statku až na rozcestí, kde lze sestoupit ke studánce Tatarce. Po hřebeni jde dále bukovými lesy, kolem bývalého pískovcového lomu, mine kótu 535 m. n. m. a dojde na červenou turistickou značku, po níž se vydá vlevo západním směrem až do Nevšové, kterou projde a pod kaplí se napojí opět na Starou cestu, po níž se vrátí do Slavičína. Trasu stezky je nejvhodnější absolvovat od jara do podzimu, kdy můžete v jejím okolí pozorovat řadu vzácných druhů rostlin, např. hruštičku prostřední a jednostrannou, jednokvítek velekvětý, plavuň vidlačku, řepíček řepíkovitý nebo některé druhy našich orchidejí, okrotici bílou a červenou, vemeník zelenavý, či nezelený hlístník hnízdák.

www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/turisticke-informace/trasy-a-stezky/naucna-stezka-okolo-nevsove.html

Naučný chodník Luhačovická přehrada

Jednotlivé panely jsou umístěny na oplocení koupaliště Duha. Dokumentují historii údolí Št'ávnice s řadou dnes již zaniklých mlýnů, o povodních v lázních, významných návštěvách a současném rekreačním využití přehrady.

www.pozlovice.cz/projektyview.php?ID=80

Pěšky i na kole okolo Ambry

V rámci 3 panelů této naučné stezky se dozvíte zajímavé informace o přilehlém hotelu a jeho okolí, turistická mapa Vám pomůže nasměrovat další kroky a navíc si můžete zahrát unikátní hru „O poklad královny Ambry“. Vzhůru na to!

Leták Pěšky i na kole okolo Ambry