Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
O společnosti

Co děláme?

Co je to „ópéeska“?

„Ópéeska“ aneb Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, je společností, která usiluje o rozvoj, obnovu a zlepšování životních podmínek v Luhačovském Zálesí.

Jejím zakladatelem je Mikroregion Luhačovské Zálesí, přičemž společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007.

 Základní informace o společnosti

Název Společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Sídlo Společnosti

763 21 Slavičín, Osvobození 25

Sekretariát Společnosti

763 26 Luhačovice, Masarykova 137 - doručovací adresa

IČO

277 35 109

Zakladatel Společnosti

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Právní forma Společnosti

obecně prospěšná společnost

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou

Základní poslání společnosti

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ:

 

Základní poslání společnosti

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ:

Statut společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Zakladatelská listina Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Kdo jsme?

Co je naším cílem?

Co nabízíme?

Co je naším mottem?

"Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity"

Organizační struktura Luhačovského Zálesí, o.p.s.

Správní rada

Správní je výkonným orgánem Luhačovského Zálesí, o.p.s.

Členy správní rady jmenuje zakladatel společnosti, přičemž členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

Funkční období členů správní rady je tříleté, není však vyloučeno opětovné členství. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

Předsedou správní rady je Zdeněk Džoganik, jednatel SYSTEM plus Zlín, s. r. o.

Správní rada schvaluje:

Členové správní rady

Člen

Ing. Marek Prachař

Mgr. Tomáš Chmela
Ing. Marian Ležák
Silvie Pospíšilová
Zdeněk Džoganik
Mgr. Božena Filáková

Dozorčí rada


Dozorčí rada je kontrolním orgánem Luhačovského Zálesí, o.p.s.

Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel společnosti, přičemž členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, není však vyloučeno opětovné členství. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady je Ing. Jiří Šulák.

Dozorčí rada:

Členové dozorčí rady

Člen

 

Ing. Jiří Šulák

Ing. Radek Chmela

Stanislav Bartoš

    Ředitel a vnitřní organizace Společnosti

    Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitel vykonává funkci v pracovně-právním poměru na základě pracovní smlouvy.

    Ředitelem společnosti je RNDr. Roman Kašpar.

    Ředitel společnosti je zodpovědný za vnitřní organizaci Společnosti.