banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualityVzdělávání zaměstnanců

Byly vyhlášeny nové programy na podnikové vzdělávání zaměstnanců, jednak z operačního programu zaměstnanost - výzva 43 a dále z úřadu práce - program POVEZ II.


Podnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva 43

Na co lze dotaci čerpat?

Další profesní vzdělávání zaměstnanců. Podporované oblasti vzdělávání:

 1. Obecné IT
 2. Měkké manažerské dovednosti
 3. Jazykové vzdělávání
 4. Specializované IT
 5. Účetní ekonomické a právní kurzy
 6. Technické a jiné odborné vzdělávání
 7. Interní lektor

Způsobilé náklady

Výzva je v režimu zjednodušeného vykazování, tzn., že jsou definovány jednotkové náklady k výše uvedeným kurzům. Výše podpory je následně vypočtena na základě počtu zvolených jednotek. Skutečná cena kurzu není relevantní, podmínkou k proplacení je úspěšné absolvování kurzu a zároveň splnění 70 % docházky účastníků. Mzdové náklady jsou zahnuty v jednotkových nákladech a je pouze za žadateli jakou část poskytne zaměstnanci.

Kdo může žádat?

 • Obchodní korporace
 • obchodní společnosti
 • družstva
 • státní podniky
 • OSVČ
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

Výše dotace

 • Minimální náklady projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše nákladů projektu: 10 000 000 Kč
 • Míra podpory: 85 %

Termín podání žádosti

Příjem žádostí od 1. 7. 2016 do  31. 8. 2016 – výzva je kolová, hodnocení všech projektů proběhne až po tomto termínu.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Na co lze dotaci čerpat?

 • Na vzdělávací aktivitu
 • Na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účast na vzdělávací aktivitě

Způsobilé náklady

 • Vzdělávání realizované externím  vzdělávacím zařízením či interním lektorem
 • Akreditované i neakreditované kurzy
 • Obecně a výjimečně i specifické vzdělávání

Kdo může žádat?

 • Obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb.
 • Státní podniky
 • OSVČ
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • NNO

Výše dotace

Maximální výše nákladů projektu: 6 mil. Kč

Při de minimis

 • 100 % dotace na refundace mezd
 • 85% dotace na vzdělávací aktivitu

V případě blokové výjimky záleží na velikosti podniku:

 • Malé podniky 70% dotace
 • Střední podniky 60 % dotace
 • Velké podniky 50 % dotace

Termín podání žádosti?

 • Příjem žádostí od 31. 3. 2016
 • Termín realizace do 30. 11. 2020 (vzdělávací aktivita musí být ukončena k 31. 8. 2020) 

vložil: Zuzana Plšková