banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualityStrategie, která Luhačovskému Zálesí přinese téměř 53 milionů korun, je schválena!

Měsíc červen byl pro Místní akční skupinu (MAS) Luhačovské Zálesí velmi významný. Bez nadsázky po několikaletém úsilí byla konečně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020, která z peněz evropské unie podpoří projekty v regionu částkou téměř 53 milionů korun. MAS úspěšně prošla procesy hodnocení Strategie s řídícími orgány Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu životní prostředí (OPŽP), které následně k danému účelu v průběhu měsíce června vystavovaly právní akty. Ze 180 Strategií MAS v ČR byla dosud schválena zhruba polovina. Projekty bude možné předkládat do konkrétních vyhlašovaných výzev MAS do roku 2020.


„Díky spolupráci všech zainteresovaných partnerů se podařilo evropské finance vyjednat. Přinášejí tak lidem do mikroregionu další potřebné prostředky na rozvoj“: uvádí Zdeněk Džoganik, předseda MAS.

Prostřednictvím schválené strategii lze realizovat projekty ze 3 operačních programů. IROP poskytne regionu možnost uplatnit přes 34 milionů korun, a to na projekty zaměřené na zlepšování vzdělávací infrastruktury, zvyšování bezpečnost chodců, podporu výstavby cyklostezek či rozvoj sociální infrastruktury. PRV nabízí zemědělských i nezemědělským subjektům přes 15 milionů korun. Peníze pomohou s rozvojem zemědělských podniků např. prostřednictvím podpory nákupu technologií či strojního vybavení, investic do zemědělských staveb, podpory uvádění zemědělských produktů na trh, investic do vybraných neekonomických činností. Podpořeny budou také investice posilující rekreační funkce lesa nebo pořízení strojů a technologií pro hospodaření na lesních pozemcích. Necelé 3 miliony korun jsou nachystány v rámci OPŽP na projekty posilující přirozené funkce krajiny, např. výsadba dřevin v krajině či obnova veřejných ovocných sadů.

MAS plánuje vyhlášení prvních výzev na podzim letošního roku.

 

Ing. Bc. Aleš Hanus
Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD


vložil: Zuzana Plšková