banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Aktuality - Dotace
1. října 2019 13:57:52

Budování informační architektury cestovního ruchu v destinaci Zlínsko a Luhačovicko

Projekt Budování informační architektury cestovního ruchu v destinaci Zlínsko a Luhačovicko má za cíl zmapovat stav provázanosti a dostupnosti turistických cílů v území, vytvořit informační strukturu, která bude umožňovat komunikaci ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 13:51:04

Zlínsko a Luhačovicko - atraktivní turistická destinace s ucelenou nabídkou produktů cestovního ruchu

Cílem žadatele bylo v roce 2017 aktivovat vznik destinační společnosti (dále jen DS), která má zajišťovat činnost destinačnícho managementu pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko za předpokladu spolupráce samospráv ORP ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 13:41:21

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO 2017

V současné době je systém podpory a řízení cestovního ruchu na oblastní / lokální úrovni nekoordinovaný, není sledována provázanost a efektivita realizovaných opatření. Politika rozvoje cestovního ruchu je hrazena z ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 13:26:17

Vzděláváme se v mikroregionu

Obce Luhačovského Zálesí společně pracují na rozvoji regionu v rámci MAS i mikroregionu. Cílem spolupráce je mj. co nejvíce využít potenciál historického, kulturního a přírodního dědictví a zlepšovat úroveň infrastruktury.

Štítky: Projekty | Dotace
1. října 2019 12:19:43

Doplnění systému separace odpadů do obcí

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů ze zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížení množství odpadu ukládaného na ...

Štítky: Projekty | Dotace
1. října 2019 11:55:02

UKAŽTE, SOUSEDE

Projekt na podporu výměny zkušeností při přípravě projektů zaměřených na rozvoj venkova. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti obnovy a rozvoje venkova mezi obcemi Mikroregionu Luhačovské Zálesí a přeshraničním ...

Štítky: Projekty | Dotace