banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Aktuality - Cestovní ruch
1. října 2019 13:57:52

Budování informační architektury cestovního ruchu v destinaci Zlínsko a Luhačovicko

Projekt Budování informační architektury cestovního ruchu v destinaci Zlínsko a Luhačovicko má za cíl zmapovat stav provázanosti a dostupnosti turistických cílů v území, vytvořit informační strukturu, která bude umožňovat komunikaci ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 13:51:04

Zlínsko a Luhačovicko - atraktivní turistická destinace s ucelenou nabídkou produktů cestovního ruchu

Cílem žadatele bylo v roce 2017 aktivovat vznik destinační společnosti (dále jen DS), která má zajišťovat činnost destinačnícho managementu pro turistickou oblast Zlínsko a Luhačovicko za předpokladu spolupráce samospráv ORP ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 13:41:21

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO 2017

V současné době je systém podpory a řízení cestovního ruchu na oblastní / lokální úrovni nekoordinovaný, není sledována provázanost a efektivita realizovaných opatření. Politika rozvoje cestovního ruchu je hrazena z ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Dotace
1. října 2019 12:43:59

Na skok do zahraničí

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti rozvoje venkovských oblastí, a to nejen v problematice cestovního ruchu, ale také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu k řízení obce, environmentálních ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch
31. května 2019 11:08:10

Cesta za příklady dobré praxe

Realizace aktivit na podporu výměny spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova v rámci projektu „Cesta za příklady dobré praxe“.

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Propagace | Dotace
29. ledna 2018 14:53:18

Jarmark venkova 2017

Prostřednictvím slavnostního vyhlášení vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2017 je propagace a předávání zkušeností z oblasti rozvoje venkova (tradice, folklor, místní gastronomie apod.), vyzdvižení aktivit obcí, jejich představitelů a ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Propagace | Tiskoviny | Dotace