banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualitySeznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 1. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 12 žádostí o podporu. Před samotným ukončením výzvy byla 1 projektová žádost stažena žadatelem. V posledních týdnech tedy předložené žádosti procházely administrativní kontrolou (přijatelnosti a formálních náležitostí) a následně věcným hodnocením ze strany MAS. Na základě administrativní kontroly byla vyřazena jedna žádost (ve Fichi 2), do věcného hodnocení tedy postoupilo celkem 10 žádostí. Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise, na svém jednání dne 20. 9. 2017, pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam doporučený, nedoporučených a hraničních projektů. Programový výbor MAS dne 25. 9. 2017 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise. Zároveň bylo schváleno navýšení alokace ve Fichi 1. Všechny Žádosti, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje řídícímu orgánu podpořit 6 žádostí o podporu v rámci Fiche 1 a 4 žádosti v rámci Fiche 2. Celková částka požadované dotace je cca 4,9 mil. Kč.


Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci


vložil: Zuzana Plšková