banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualitySeminář pro žadatele SCLLD 2014 - 2020

Dne 2. 8. 2017 proběhl seminář k 1. výzvě PRV MAS Luhačovské Zálesí. Účastníci byli seznámeni jednak se základními informacemi k SCLLD MAS Luhačovské zálesí 2014 - 2020. Účelem semináře bylo seznámit potenciální žadatele především se základními podmínkami vyhlášené výzvy a způsobem podání žádosti. Účastníci byli seznámeni také s fichemi, na které je výzva zaměřena: investice do zemědělských podniků a podporu investic na založení a rozvoj nezemědělských subjektů. Více informací k vyhlášené výzvě http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4


vložil: Zuzana Plšková