banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualityProgram rozvoje obce (PRO)

Program rozvoje obce je nový nástroj pro strategické plánování a řízení obcí, který má do rozhodování o obecních záležitostech zapojit nejen zastupitelstvo, ale také občany, podnikatele nebo místní spolky.


CO JE TO PROGRAM ROZVOJE OBCE (PRO)

Program rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje obce.  Jedná se o strategický plán obce na příštích 4 – 7 let, který obsahuje obecní:

 • Vize (dlouhodobý strategický pohled na obec za 10 – 20 let)
 • Cíle
 • Opatření (soubor aktivit)
 • Aktivity na období platnosti programu

PROČ MÍT ZPRACOVÁNO PRO?

PRO je cestou k plánování dalšího rozvoje obce. Pokud víte, jaký máte v obci cíl, můžete uspořádat kroky na následující období. PRO vám umožní zlepšit kvalitu řízení obcí zavedením efektivního systému plánování. Co PRO nabízí:

 •  Zachycení hlavních problémů obce a formulace možných řešení
 • Sladění představy různých subjektů o rozvoji obce
 • Vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci
 • Zvýšení připravenosti k podání dotačních žádostí
 • Průmět s územním plánem, financemi, dalšími rozvojovými plány
 • Podklad pro rozhodování orgánů obce
 • Marketingový a informační nástroj 

CO NABÍZÍME?

Kompletní zpracování PRO ve 3 základních verzích:

 • Základní verze PRO (zpracování dokumentu PRO v základní verzi, bez kvalitativního šetření a komunitního projednání)
 • Rozšířená verze PRO(zpracování rozšířené verze PRO, která zahrnuje dotazníkové a kvalitativní šetření, bez komunitního projednání)
 • Plná verze PRO (zpracování plné verze PRO, která zahrnuje dotazníkové a kvalitativní šetření, úvodní a závěrečné komunitní projednání)
 • Mediální servis PRO (příprava úvodních, průběžných a závěrečných zpráv, článků a dalších informací o realizaci PRO)

JAK PRO VYPADÁ? 

Dokument Obce PRO se skládá ze dvou hlavních částí. První část slouží především jako analytické východisko pro část následující. Druhá část pak shrnuje aktivity a plány na následující období a pomáhá obci plánovat a realizovat projekty průběžně napříč celým zmíněným obdobím. 

A. ANALYTICKÁ ČÁST

 • Charakteristika obce (území, obyvatelstvo, hospodářství,...) - nástrojem zde jsou dotazníková šetření a komunitní projednávání
 • Východiska pro návrhovou část (silné a slabé stránky obce) - nástroji zde jsou SWOT analýza, problémová analýza, vyhodnocovánípředchozích aktivit

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

 • Strategická vize
 • Opatření a aktivity na následující období
 • Podpora realizace programu
 • Akční plán

 JAK TO ZVLÁDNEME?

My pracujeme, vy navrhujete, připomínkujete a řídíte. Na začátku navrhneme harmonogram zpracování a dle něj se pak odvíjí celá práce. Předpoklad realizace je 3 – 6 měsíců.

TERMÍN REALIZACE: OD SRPNA 2015

NA KOHO SE OBRÁTIT?

RNDr. Roman Kašpar, kaspar@luhacovskezalesi.cz, 774230210


vložil: Zuzana Plšková