banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualityInfrastruktura základních škol

Informujeme, že v průběhu podzimu letošního roku je plánováno vyhlášení výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na „Infrastrukturu základních škol“. Výzva je zaměřena na přírodovědné a technické obory a je možno získat 90% dotaci.


Mezi podporované aktivity patří:

 • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi současně za podmínky zajištění fyzické a bezbariérové dostupnosti.
 • stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
 • zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
 • zájmové a neformální vzdělávání

Příjem žádostí:

 • srpen 2016 – leden 2017

Alokace               

 • 1 452 941 176 Kč – sociálně vyloučené lokality
 • 705 882 353 Kč – mimo sociálně vyloučené lokality

Dotace

 • 90 %

Dotaci není možné využít na:

 • Rekonstrukci vnitřních rozvodů (ústřední vytápění, elektroinstalace…)
 • Přípojky inženýrských sítí, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace
 • Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy (okna, dveře, fasáda)
 • Modernizaci knihovny, vybudování přípravných tříd
 • Příjezdové komunikace a odstavná stání

Podmínky

 • vazba projektu na MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
 • v případě rekonstrukcí učeben musí být zajištěn bezbariérový přístupu do školy

Příjemci

školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.


vložil: Zuzana Plšková