banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
AktualityHarmonogram výzev 2017 pro OBCE

Představujeme harmonogram výzev pro obce v následujícím roce 2017.


IROP

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. - 1.2.2017 - 1.6.2017
 • Komunitní centra II. - 1.3. - 1.7.2017
 • Sociální bydlení II. - 1.5. - 1.9.2017
 • Infrastruktura ZŠ II. - 1.10. - 1.3.2018

PRV

 • Neproduktivní investice v lesích - 1.4. - 15.4.2017
 • Lesní infrastruktura -  1.10. - 15.10.2017
 • Lesní technika - 1.10. - 15.10.2017

OPŽP

 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech - ukončení příjmu žádostí 30.03.2017
 • Posílit přirozené funkce krajiny - ukončení příjmu žádostí 30.03.2017
 • Odpadové hospodářství - ukončení příjmu žádostí 30.11.2017

KÚZK

 • Podpora obnovy venkova - Leden – únor 2017
 • Podpora vodohospodářské infrastruktury v obcích - Leden – únor 2017 
 • Územní plány - Leden – únor 2017

Ministerstvo vnitra

 • Dotace pro Sbory dobrovolných hasičů 2017
 • pořízení dopravního automobilu, pořízení cisternové automobilové stříkačky, rekonstrukce/stavba požární zbrojnice
 • Únor – duben 2017

Ministerstvo zemědělství

 • Udržování a obnova kulturního dědictví venkova  - Leden – březen 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Prosinec 2017
 • DT2 - Podpora zapojení dětí do komunitního života v obci
 • DT3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • DT4 - Obnova drobných sakrálních památek
 • DT5 - Podpora obnovy místních komunikací

vložil: Zuzana Plšková