banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Aktuality
4. února 2016 14:15:31

Seminář "Zahájení činnosti mladého zemědělce"

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s Luhačovským Zálesím, o.p.s. Vás srdečně zvou na seminář k dotačnímu titulu "Zahájení činnosti mladého zemědělce", který se uskuteční 10. 3. 2016 od ...

Štítky: Akce | Dotace
1. února 2016 13:45:45

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova 2016

V roce 2016 jsou naplánovány dvě kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova. V jarním kole proběhne příjem žádostí od 2. 5. - 15 .5. 2016, v podzimním kole budou ...

Štítky: Výzvy | Dotace
25. ledna 2016 12:04:48

ESF: Podpora efektivní veřejné správy

ESF vyhlásilo výzvu na podporu strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu v obcích, vzdělávání, software, výcvikové programy, moderní metody řízení a tvorbu strategických dokumentů v obcích.

Štítky: Výzvy | Dotace
11. prosince 2015 10:15:11

Osvědčení o splnění standardů MAS

MAS Luhačovské Zálesí splnila požadované standardy a získala tak Osvědčení o splnění standardů MAS. Osvědčení opravňuje MAS k podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ke schválení Ministerstvu pro místní ...

Štítky: Dokumenty
7. prosince 2015 14:10:00

MMR - Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací obcí

Cílem programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na pořízení /zpracování/ územních plánů a regulačních plánů z podnětu nenahrazujících územní rozhodnutí (územně ...

Štítky: Výzvy | Dotace
7. prosince 2015 12:34:56

Péče o válečné hroby

Dotace se vztahuje na válečné hroby a pietní místa, které jsou zapsány jako válečné hroby u ORP a v Evidenci válečných hrobů. Termín podání žádosti je do 31. ledna, výše ...

Štítky: Výzvy | Dotace