banner
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Aktuality
26. března 2014 10:56:20

Nová strategie pro Luhačovské Zálesí

Programové období 2007 - 2013 se kvapem blíží k závěru, nicméně nové období 2014 - 2020 (dále jen 2014+) již bylo rovněž zahájeno a tak se už nějakou dobu připravuje ...

Štítky: Propagace | Tiskoviny | Dokumenty
25. března 2014 15:01:58

Ukončení projektu „Luhačovice a Trenčianské Teplice - klastry cestovního ruchu“

Díky projektu tak došlo k rozšíření dosavadní spolupráce mezi Luhačovské Zálesí, o. p. s. a Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, a to konkrétně v oblasti cestovního ruchu v příhraniční oblasti, ...

Štítky: Projekty | Propagace | Tiskoviny | Dokumenty
14. března 2014 11:58:34

Realizace Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“ 2008 – 2013

Realizace rozvojové strategie je v Luhačovském Zálesí uskutečňována pomocí Místní akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí. Ta svou strategii uskutečňuje pomocí metody LEADER a Strategického plánu LEADER – „Luhačovské Zálesí - ...

Štítky: Dokumenty | Tiskoviny
12. března 2014 11:49:23

Projekt odborné praxe pro mladé do 30 let

Luhačovské Zálesí, o. p. s. čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z ...

Štítky: Projekty | Propagace | Tiskoviny | Dokumenty | Dotace
7. března 2014 11:48:06

Výsledky 10. Výzva Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Ve čtvrtek 6. března 2014 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 10. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí.

Štítky: Projekty | Výzvy | Tiskoviny | Dokumenty | Dotace
20. února 2014 17:39:33

Zasedání výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v 10. výzvě

MAS Luhačovské Zálesí zveřejňuje termín zasedání výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v 10. výzvě k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova, a to:

Štítky: Projekty | Výzvy | Dotace