banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Dotace & ProjektyVzděláváme se v mikroregionu

Obce Luhačovského Zálesí společně pracují na rozvoji regionu v rámci MAS i mikroregionu. Cílem spolupráce je mj. co nejvíce využít potenciál historického, kulturního a přírodního dědictví a zlepšovat úroveň infrastruktury.


Snad jako každý mikroregion nebo jiné svazky obcí, i mikroregion Luhačovské Zálesí využívá dotačních nabídek jak z evropských fondů, tak ze státního rozpočtu. Doposud využitý potenciál mikroregionu prezentuje nejvýchodnější část ČR a uskutečněné aktivity mohou sloužit jako příklady dobré praxe. Cílem projektu je realizovat vzdělávací akce pro představitele mikroregionu za pomoci externích školitelů a formou exkurzí předávat zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe.

V rámci realizace projektu budou realizovány celkem 2 aktivity:

  1. Propagační materiály a tiskoviny pro veřejnost
  2. Vzdělávání a předávání zkušeností

Publicita


vložil: Zuzana Plšková