banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Dotace & Projekty
4. července 2016 14:44:28

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO).

Štítky: Projekty | Tiskoviny | Dotace
19. srpna 2015 9:01:53

Kudykam Luhačovským Zálesím

Realizace aktivit na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Propagace | Tiskoviny
28. května 2015 15:53:42

Kompostujeme s radostí

4. etapa projektu zaměřená na podporu kompostování v obcích Luhačovského Zálesí: Bohuslavice nad Vláří, Březůvky, Kelníky, Petrůvka, Provodov, Rudimov, Slavičín (pouze místní části Hrádek na Vlárské dráze a Divnice), Velký ...

Štítky: Projekty | Granty | Dotace
26. listopadu 2014 10:26:01

ROZVOJ OBECNÝCH KOMPETENCÍ OBČANŮ MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ A MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA

Proškolení místního obyvatelstva v obcích do 2 tis. obyvatel v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Štítky: Projekty
26. listopadu 2014 10:23:13

S RADOSTÍ NA AKCE

Nákup materiálně-technického vybavení pro přípravu a realizaci společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí v obcích Mikroregionu Luhačovské Zálesí.

Štítky: Projekty
26. listopadu 2014 10:17:26

POKRAČUJEME V KOMPOSTOVÁNÍ NA LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ - 3. ETAPA

3. etapa nákupu a distribuce kompostérů na podporu kompostování v obcích Luhačovského Zálesí realizovaná v roce 2014 v obcích Slopné, Sehradice, Březnice, Provodov, Velký Ořechov, Bohuslavice u Zlína, Podhradí, Rudimov ...

Štítky: Projekty