banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
Dotace & Projekty
1. října 2019 13:26:17

Vzděláváme se v mikroregionu

Obce Luhačovského Zálesí společně pracují na rozvoji regionu v rámci MAS i mikroregionu. Cílem spolupráce je mj. co nejvíce využít potenciál historického, kulturního a přírodního dědictví a zlepšovat úroveň infrastruktury.

Štítky: Projekty | Dotace
1. října 2019 12:43:59

Na skok do zahraničí

Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti rozvoje venkovských oblastí, a to nejen v problematice cestovního ruchu, ale také v problematice nakládání s odpady, komunitního přístupu k řízení obce, environmentálních ...

Štítky: Projekty | Cestovní ruch
1. října 2019 12:37:34

Kompostujeme v Mikroregionu Luhačovské Zálesí

Cílem projektu je zavedení kompostování občanů ze zahrad a veřejných ploch zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem ze směsného ...

Štítky: Projekty
1. října 2019 12:19:43

Doplnění systému separace odpadů do obcí

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího systému separace a svozu plastů, papíru, skla a bioodpadu od občanů ze zapojených obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí a tím i snížení množství odpadu ukládaného na ...

Štítky: Projekty | Dotace
1. října 2019 11:55:02

UKAŽTE, SOUSEDE

Projekt na podporu výměny zkušeností při přípravě projektů zaměřených na rozvoj venkova. Cílem projektu je výměna zkušeností v oblasti obnovy a rozvoje venkova mezi obcemi Mikroregionu Luhačovské Zálesí a přeshraničním ...

Štítky: Projekty | Dotace
31. května 2019 11:08:10

Cesta za příklady dobré praxe

Realizace aktivit na podporu výměny spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova v rámci projektu „Cesta za příklady dobré praxe“.

Štítky: Projekty | Cestovní ruch | Propagace | Dotace