Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
O MAS

Zápisy z jednání orgánů MAS Luhačovské Zálesí (Plénum, Programový výbor, Výběrová komise, Monitorovací výbor)

Plénum

Plénum - 27. 6. 2017

Pozvánka

Přílohy pozvánky - harmonogram

Přílohy pozvánky - harmonogram

Přílohy pozvánky - Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014 - 2020

Přílohy pozvánky - MAS Interní postupy

Přílohy pozvánky - MAS Interní postupy PRV

Přílohy pozvánky - Interní postupy - příloha č. 1 Etický kodex

Přílohy pozvánky - Interní postupy - příloha č. 2 Proholášení o neexistenci střetu zájmu

MAS - Směrnice - Jednací řád Plénum MAS

MAS - Směrnice - Jednací řád Programový výbor MAS

MAS - Směrnice - Jednací řád Výběrová komise MAS

MAS - Směrnice - Jednací řád Monitorovací výbor MAS

Fiche - Investice do zemědělských podniků

Fiche - Investice nezemědělské činnosti

Kritéria věcného hodnocení - Plénum

Kritéria FN+Př - Plénum

Prezenční listina

Zápis

Plénum - 16. 4. 2018

Pozvánka

Prezenční listina

Zápis

Prezentace

Plénum - 14. 2. 2019

Pozvánka

Prezenční Listina

Zápis

Prezentace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programový výbor

Programový výbor - PER ROLLAM - 14. 7. - 17. 7. 2017

Fiche 1- Investice do zemědělských podniků - final

Fiche 2 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Harmonogram výzev CLLD

Harmonogram výzev CLLD - 2 část

Interní postupy PRV - 2. verze - FINAL

Příloha FICHE - Inovační rysy

Výzva č. 1 PRV - verze web

Per Rollam - výtah ze statusu

Zápis

Programový výbor - 25. 9. 2017

Pozvánka

Prezenční listina

Příloha č. 3 Interní postupů PRV: Žádost o přezkoumání

Finální veze Interních postupů IROP (po připomíkách od řídícího orgánu)

Příloha č. 1 Etický kodex finální

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů finální

Seznam vybraných projektů 1. výzvy MAS za jednotlivé Fiche

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 14/2017

Zápis z jednání PV 25. 9. 2017

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP

Příloha č. 3 a 4 Harmonogram výzev CLLD - změna

Programový výbor - PER ROLLAM - 1. 12. - 4. 12. 2017

Zápis

Programový výbor - PER ROLLAM - 22. 1. - 25. 1. 2018

Zápis

Programový výbor - 4. 5. 2018

Pozvánka

Prezenční listina

Seznam vybraných projektů 3. výzvy MAS za jednotlivé Fiché

Záznam o hlasování

Zápis z jednání PV 4. 5. 2018

Aktualizovaný harmonogram výzev PRV

Programový výbor - PER ROLLAM - 18. 6. - 21. 6. 2018

Zápis

Programový výbor - 24. 8. 2018

Pozvánka

Prezenční listina

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 28/2018

Seznam vybraný projektů 4. výzvy MAS za jednotlivá Fiche

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 29/2018

Zápis z jednání PV 24. 8. 2018

Programový výbor - 15. 11. 2018

Pozvánka

Prezenční listina

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 1 MAS Luhačovské Zálesí - IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, a dále Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 3 MAS Luhačovské Zálesí - IROP - Infrastruktura středních škol

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 36/2018

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 37/2018

Harmonogram výzev na 1. pololetí 2019 pro programové rámce IROP, PRV a OPŽP, vč. uvedené alokace finančních prostředků, Strategie CLLD MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020

Zápis z jednání PV 15. 11. 2018

Programový výbor - PER ROLLAM - 14. 1. - 18. 1. 2019

Zápis 2V

Zápis 5V

Seznam projektů 2. a 5. výzva IROP

Programový výbor - PER ROLLAM - 30. 01. - 03. 02. 2019

Zápis

Programový výbor - PER ROLLAM - 06. 02. - 10. 02. 2019

Zápis

Programový výbor - 10. 05. 2019

Prezenční listina

Zápis

Programový výbor - PER ROLLAM - 27. 05. - 28. 05. 2019

Zápis

Programový výbor - 13. 08. 2019

Pozvánka

Prezenční listina

Seznam vybraných projektů výzvy č. 5 PRV FICHE 2

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 12/2019

Seznam vybraných projektů výzvy č. 5 PRV FICHE 3

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 13/2019

Seznam projektů vybraných k předání k závěrečnému ověření způsobilosti výzva OPŽP

Záznam o hlasování o usnesení PV č. 14/2019

Zápis z jednání

Programový výbor - PER ROLLAM - 24. 10. - 25. 10. 2019

Zápis

Programový výbor - PER ROLLAM - 18. 12. - 20. 12. 2019

Zápis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběrová komise

Výběrová komise - 20. 9. 2017

Zápis z jednání VK 20. 9. 2017

Výběrová komise - 2. 5. 2018

Zápis z jednání VK 2. 5. 2018

Výběrová komise - 27. 7. 2018

Zápis z jednání VK 27. 7. 2018

Seznam projektů výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí - IROP - Bezpečnost dopravy v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise - 23. 8. 2018

Zápis z jednání VK 23. 8. 2018

Výběrová komise - 4. 10. 2018

Zápis z jednání VK 4. 10. 2018

Seznam projektů výzvy č. 1 MAS Luhačovské Zálesí - IROP - Infrastruktura předškolního vzdělávání a výzvy č. 3 MAS Luhačovské Zálesí - IROP - Infrastruktura středních škol v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise - 29. 11. 2018

Zápis z jednání VK 29. 11. 2018

Seznam projektů Výzvy č. 2 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura základních škol a Výzvy č. 5 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Rozvoj sociálních služeb v pořadí seřazených sestupně dle počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení

Výběrová komise - 08. 08. 2019

Zápis z jednání VK 08. 08. 2019

Seznam projektů Výzvy č. 5 FICHE 2

Seznam projektů Výzvy č. 5 FICHE 3

Seznam projektů Výzvy č. 1 OPŽP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnotící komise

Hodnotící komise - 27. 7. 2018

Zápis z jednání HK 27. 7. 2018

Hodnotící komise - 4. 10. 2018

Zápis z jednání HK 4. 10. 2018

Hodnotící komise - 29. 11. 2018

Zápis z jednání HK 29. 11. 2018

Hodnotící komise - 08. 08. 2019

Zápis z jednání HK 08. 08. 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor - 2. 10. 2018

Pozvánka

Zápis z jednání MV 2. 10. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------