Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
CLLD 2014-20

Realizované výzvy IROP

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje 5 výzev!

MAS Luhačovské Zálesí dne 15. 12. 2017 vyhlášuje 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vše v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

První 3 výzvy jsou zaměřeny na podporu infrastruktury pro vzdělávání, další výzva se týká udržitelné dopravy, poslední pátá výzva pak cílí na rozvoj sociální infrastruktury, vše na území Luhačovského Zálesí.

Bližší údaje k jednotlivým výzvám:

1. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.1.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2.085.000,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 194 736,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 500.000,- Kč
Maximální výše CZV: není stanovena

Text výzvy - neaktuální
Text výzvy - změna č. 1 - prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - neaktuální
Text výzvy - změna č. 2 - prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - AKTUÁLNÍ
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

2. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura základních škol“
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 7.822.000,- Kč (CZV 8.233.684,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 500.000,- Kč
Maximální výše CZV: 3.500.000,- Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy - Typologie území ČR dle Strategie regionálního rozvoje, území Luhačovské Zálesí, o.p.s. (2014-2020)
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

3. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Infrastruktura středních škol“
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2.955.000,- Kč (CZV 3.110.526,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 500.000,- Kč
Maximální výše CZV: není stanovena

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

4. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.1.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 11.750.000,- Kč (CZV 12.368.421,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 250.000,- Kč
Maximální výše CZV: 5.500.000,- Kč

Seznam doporučených projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj Výzvy č. 4 MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy

Text výzvy - neaktuální
Text výzvy - změna č. 1 - prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ - AKTUÁLNÍ
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 výzvy - Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků
Příloha č. 4 výzvy - Čestné prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil
Příloha č. 5 výzvy - Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od veřejně prospěšného objektu
Příloha č. 6 výzvy - Výpočet většinových způsobilých výdajů projektu pro daný typ komunikace
Příloha č. 7 výzvy - Typologie území ČR dle Strategie regionálního rozvoje území Luhačovského Zálesí, o.p.s. (2014-2020)
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

5. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Rozvoj sociálních služeb“
Vyhlášení výzvy: 15.12.2017 ve 14:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 22.12.2017 ve 14:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.3.2018 ve 14:00
Celková částka dotace 2.085.000,- Kč (CZV 2 194 736,- Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (ex-post)
Minimální výše CZV: 250.000,- Kč
Maximální výše CZV: 1.350.000,- Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS (IROP)
Strategie CLLD (po rozkliknutí odkazu na stránce dole aktuální verze)

----------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLENÍ K VÝZVÁM

Školení ke všem 5výzvám jsou plánována na úterý 19. 12. 2017. Předpokládaný počátek je v 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Změna termínu, místa příp. času vyhrazena. I VZHLEDEM K MOŽNÝM ZMĚNÁM JE NUTNÉ SE NA ŠKOLENÍ PŘEDEM PŘIHLÁSIT! PŘIHLÁŠENÍ VIZ KONTAKT NÍŽE. Na uvedeném kontaktu v případě potřeby rovněž poskytneme více informací.

Harmonogram seminářů k výzvám dne 19. 12. 2017:

9:30 – zahájení bloku infrastruktury pro vzdělávání (1., 2. a 3. výzva)
Stručné informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Luhačovské Zálesí
Informace k výzvám na vzdělávání (1. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, 2. výzva – Infrastruktura základních škol, 3. výzva – Infrastruktura středních škol)
Způsob podání žádosti
Administrativní procesy + hodnocení
Diskuze
Ukončení

13:00 – zahájení bloku udržitelné dopravy (výzva č. 4)
Stručné informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Luhačovské Zálesí
Informace ke 4. výzvě – Bezpečnost dopravy
Způsob podání žádosti
Administrativní procesy + hodnocení
Diskuze
Ukončení

15:30 - zahájení bloku rozvoje sociální infrastruktury (výzva č. 5)
Stručné informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Luhačovské Zálesí
Informace k 5. výzvě – Rozvoj sociálních služeb
Způsob podání žádosti
Administrativní procesy + hodnocení
Diskuze
Ukončení

Kontakt:
Ing. Tomáš Kovařík
projektový manažer MAS
mobil: 608 197 051 | e-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz