Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
CLLD 2014-20

Aktuální výzvy OPŽP

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje výzvu na OPŽP!

MAS Luhačovské Zálesí dne 29.10.2019 zveřejnila a vyhlásila druhou výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 02.01.2020 do 16:00 hod.

Zaměření výzvy je na výsadbu v extravilánu mimo lesní půdu.

Bližší údaje k výzvě:

Vyhlášení výzvy: 29. 10. 2019 v 12:00 hodin.
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 29. 10. 2019 v 12:00 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 02. 01. 2020 ve 16:00 hodin.
Celková částka dotace: 1 663 778,- Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 1 957 385,- Kč)
Míra podpory dotace: 85 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 200 000,- Kč
Maximální výše CZV:1 957 385,- Kč

Dokumentace:

Text výzvy
Hodnotící kritéria
Interní postupy (OPŽP)
Pravidla pro žadatele a příjemce
Náklady obvyklých opatření
Metodika přímých a nepřímých nákladů
Standard výsadba stromů
Standard výsadba ovocných stromů
Seznam autochronní dřeviny
Výzva OPŽP č. 88

----------------------------------------------------------------------------------------

Seminář k výzvě

Seminář k výzvě je plánován na čtvrtek 14. 11. 2019. Předpokládaný počátek je ve 14:00 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Změna termínu, místa příp. času vyhrazena. I VZHLEDEM K MOŽNÝM ZMĚNÁM JE NUTNÉ SE NA ŠKOLENÍ PŘEDEM PŘIHLÁSIT! PŘIHLÁŠENÍ VIZ KONTAKT NÍŽE. Na uvedeném kontaktu v případě potřeby rovněž poskytneme více informací.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Ing. Tomáš Kovařík
projektový manažer MAS
mobil: +420 608 197 051 | e-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz