Stránky
banner
banner
NAVŠTIVTE


banner banner
banner
banner
banner
banner
CLLD 2014-20

Aktuální výzvy IROP

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje 2 výzvy

MAS Luhačovské Zálesí dne 07.11.2019 vyhlašuje 2 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vše v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Bližší údaje k jednotlivým výzvám:

6. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Cyklodoprava“
Vyhlášení výzvy: 07.11.2019 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 07.11.2019 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.12.2019 ve 16:00
Celková částka dotace 2 312 946 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 2 434 680 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 2 434 680 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Studie proveditelnosti - Cyklodoprava
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů - Cyklodoprava
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility - osnova
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

Seminář k vyhlašované výzvě

Seminář k výzvě č. 06 je plánován na čtvrtek 14.11.2019. Předpokládaný počátek je ve 14:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Změna termínu, místa příp. času vyhrazena. I VZHLEDEM K MOŽNÝM ZMĚNÁM JE NUTNÉ SE NA ŠKOLENÍ PŘEDEM PŘIHLÁSIT! PŘIHLÁŠENÍ VIZ KONTAKT NÍŽE. Na uvedeném kontaktu v případě potřeby rovněž poskytneme více informací.

----------------------------------------------------------------------------------------

7. výzva: „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Terminály a parkovací systémy“
Vyhlášení výzvy: 07.11.2019 ve 12:00
Zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 07.11.2019 ve 12:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.12.2019 ve 16:00
Celková částka dotace 4 776 758 Kč (Celkové způsobilé výdaje „tzv. CZV“ 5 028 166 Kč)
Míra podpory dotace: 95 % (vyplacená následně po proplacení tzv. ex-post)
Minimální výše CZV: 250 000 Kč
Maximální výše CZV: 5 028 166 Kč

Text výzvy
Příloha č. 1 výzvy - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 výzvy - Kritéria věcného hodnocení
Studie proveditelnosti - Terminály a parkovací systémy
Interní postupy MAS (IROP)
Metodické listy indikátorů - Terminály a parkovací systémy
Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility - osnova
Odkaz na výzvu č. 53 Udržitelná doprava
Strategie CLLD

----------------------------------------------------------------------------------------

Seminář k vyhlašované výzvě

Seminář k výzvě č. 07 je plánován na čtvrtek 14.11.2019. Předpokládaný počátek je ve 15:00 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře). Změna termínu, místa příp. času vyhrazena. I VZHLEDEM K MOŽNÝM ZMĚNÁM JE NUTNÉ SE NA ŠKOLENÍ PŘEDEM PŘIHLÁSIT! PŘIHLÁŠENÍ VIZ KONTAKT NÍŽE. Na uvedeném kontaktu v případě potřeby rovněž poskytneme více informací.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Ing. Tomáš Kovařík
projektový manažer MAS
mobil: +420 608 197 051 | e-mail: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz